Er is de laatste tijd een wederopstanding van een ‘oude’ trend te constateren, waarbij er zogenaamde neutrale informatieve documentaires worden gemaakt. Deze documentaires laten weinig objectiviteit zien. In deze wordt ‘oude’ trend in plaats van ‘nieuwe’ trend gebruikt, omdat het oude wijn in nieuwe zakken betreft. Er is een nieuwe opmars van een oude truc of list waar te nemen. Een documentaire zou een objectief commentaar over een bepaald onderwerp moeten laten zien. Het probleem is dat als het niet objectief genoeg is, de kijker geen eerlijke beoordeling over de getoonde informatie kan vormen. Wat we nu zien zijn propaganda filmpjes, gefabriceerd met als doel de publieke opinie te beïnvloeden door valse of vooringenomen informatie te presenteren, op een manier die objectief en waarheidsgetrouw lijkt. Documentairemakers negeren veel feiten die niet passen in de richting waar de kijker naartoe gemanipuleerd moet worden.

Een goede documentairemaker zou objectief moeten zijn en zoveel mogelijk kanten van een verhaal of onderwerp moeten tonen, zodat de kijkers zelf via hun eigen observaties, conclusies kunnen trekken. Zogenaamde zelfbenoemde of ingehuurde docu-makers die propaganda filmpjes in elkaar knutselen, willen een gekleurd eenzijdig beeld van de werkelijkheid laten zien, zodat de kijker gemanipuleerd wordt richting de mening van de documentairemaker. Het is juist de bedoeling dat journalistiek niet gebruikt wordt om mensen of zaken onzuiver te demoniseren, criminaliseren, degraderen of marginaliseren, maar om een genuanceerd beeld van de feiten te presenteren.

Documentaires mogen niet gebruikt worden als onderdeel van een grotere valse agenda en dat gebeurd soms wel. Als we sommige documentaires bekijken zien we dat ze niet voldoen aan bepaalde journalistieke standaarden en daarom zouden de kijkers moeten protesteren en in actie moeten komen tegen dit soort propaganda. De onderwijzers die op de scholen voor journalistiek bepaalde standaarden prediken, zijn soms dezelfde professionals die de standaarden in de praktijk niet altijd naleven. Of geloven ze zelf niet in de standaarden, zoals ook religieuze leiders te vaak, niet oprecht lijken te geloven in wat ze prediken en dus ook niet praktiseren? Er zou zoals eerder gezegd data vanuit verschillende invalshoeken verzamelt moeten worden, teneinde een gebalanceerd beeld weer te geven, zodat de kijker een eigen conclusie kan trekken. 

Je mag als documentairemaker een onderwerp vanuit een bepaalde invalshoek presenteren, maar balans is in deze erg van belang, omdat subjectieve documentaires worden gemaakt om bepaalde emoties van mensen te sturen, zodat ze klaargestoomd worden om op een bepaalde manier te denken of iets op een bepaalde manier te gaan bekijken. Hierdoor worden mensen klaargestoomd, om positief te staan tegenover eventuele vervolgacties van de wetgevende macht, uitvoerende macht, rechterlijke macht en media. De natuurlijke cognitieve dissonantie die zou ontstaan bij een genuanceerd beeld en de daaropvolgende vervolgacties, wordt door manipulatie via ongenuanceerde berichtgeving, bewust weggenomen of verminderd. Het doel van bepaalde documentaires wordt zo zeer geraffineerd behaald.

Keys, redacteur NDN

Deel onze post!

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on reddit

Opmerkelijke ontwikkeling documentaires

admin

admin

Leave a Reply

Recente Video's