Eigen media, een noodzaak?

NLProfiel, is een samenwerkingsverband van drie Nederlandse uitgevers (Sanoma, Telegraaf Media Groep en de Persgroep) die samenwerken en de informatie die ze over gebruikers verzamelen, samenvoegen om zo o.a. bedrijven in staat te stellen advertenties gericht aan individuele consumenten te tonen.

Wie zijn ze?

  • Sanoma, bekend van onder meer Nu.nl en magazines als Story en Linda.
  • Telegraaf Media Groep (TMG), onder meer eigenaar van De Telegraaf, regionale kranten en websites als GeenStijl en Dumpert.
  • De Persgroep is het moederbedrijf van onder meer Tweakers, Hardware Info, kranten als AD, de Volkskrant, Het Parool, veel regionale kranten en radiostation Q Music.

Ter illustratie

  • Talpa Network is het moederbedrijf van SBS6, SBS9, Veronica, Net5. Talpa Media is het moederbedrijf van Radio538, Radio10, Sky Radio en Radio Veronica.

Als je bovenstaande informatie bekijkt is het niet zo moeilijk te bedenken hoe het komt dat het soms lijkt, alsof bepaalde berichtgeving georchestreerd en geregisseerd lijkt te zijn.

De mainstream media heeft zowel positieve als negatieve functies. Het probleem is dat als je als groep niet zelf een soort mediamacht hebt, je als groep niet de dingen kan doen, waarvoor de media bedoeld is of gebruikt kan worden. Hoe kan je een krachtige norm aan de samenleving opleggen zonder media? Hoe promoot je een waardesysteem zonder media? Het antwoord is dat dit in de tijd waarin we nu leven, moeilijk kan zonder media. Daarom is het belangrijk om mediakanalen en samenwerkingsverbanden te hebben, die in het belang van de eigen groep handelen. Het commerciële aspect laten we in deze even buiten beschouwing.

De mainstream media opereert doorgaans via propaganda campagnes in belang van een ‘enge’ dominante groep, sterker nog, vaak tegen belangen van niet dominante groepen. De mainstream media doet er in de regel alles aan om de dominante groep en de bestaande machtsverhoudingen te dienen en de macht van de dominante groep te consolideren.

Wie bepaald wat?

Een klein percentage machthebbers of een kleine groep mensen met macht, rijkdom in de vorm van geld en invloed bepalen via onder andere de media hoe wij denken, wat we eten, wat we dragen, wat we leren, wat we geloven enzovoorts. Een klein groepje bepaald voor rond de 80% van de mensen hun kijk op de wereld en hoe daarin te bewegen. Veel mensen worden gemanipuleerd door de media en veel mensen gaan om verschillende redenen mee met de stroming.

Ons handelen wordt bepaald door mensen die we waarschijnlijk nooit zullen kennen, maar zij bepalen de basisstructuur van ons leven. Mensen zijn voor verschillende vormen van retoriek, via de media, beïnvloedbaar. Media die te maken hebben met identiteit en status trekken doorgaans de meeste kijkers, luisteraars en lezers. Te veel leden uit sommige groepen zijn buitensporig geïnteresseerd in materialisme, valse identiteit, negativiteit en nietszeggende oppervlakkige status, die uit materiaal wordt gehaald en de media speelt daar slim op in. Dat bovenstaand gegeven hun economisch, politiek en sociaal maatschappelijk schaadt wordt over het hoofd gezien. Een te grote groep mensen is niet geïnteresseerd in hoe ze gemanipuleerd en economisch en politiek uitgebuit worden.

Mainstream media onder de loep

De mainstream media had lange tijd de absolute macht over de gecreëerde realiteit die aan de bevolking (80%) voorgeschoteld werd. Ze hadden de absolute macht aangaande het via de media vormen en socialiseren van burgers. Er waren weinig zichtbare tegengeluiden of geluiden die ze uitdaagden en hun berichtgeving effectief ter discussie stelden. Te veel criticasters sloten zich in het verleden uiteindelijk aan bij de mainstream. If you can’t beat them join them?

De mainstream media vindt het niet prettig als hun manier van berichtgeving of invalshoek ter discussie wordt gesteld. Als de mainstream media moeten berichten over zaken die ze zelf niet prettig vinden of die hun doel niet dient, is hun natuurlijke reactie om die zaken te negeren of ontkennen en kritische mensen te demoniseren, criminaliseren, marginaliseren en degraderen. Als je dat vaak genoeg doet gaan de burgers het geloven. De kracht van de herhaling, regisseren en orchestreren.

Sommige berichten worden gecreëerd om de aandacht af te leiden van bepaalde zaken en bepaalde mensen of groepen te beschermen. Daarnaast zijn sommige berichten bedoeld om mensen of groepen te beschimpen en monddood te maken. De media besteed onvermoeibaar aandacht en aanvallen op bepaalde groepen in de samenleving. Het aanvallen gebeurd subtiel en minder subtiel. Wat belangrijk is dat je de berichtgeving en de inhoud van de onderwerpen kritisch tegen het licht houdt.

Consumeren van media

Welke mensen zijn gevoelig voor manipulatie?

Mensen die gevoelig zijn voor illusies, uiterlijke verschijningen en oppervlakkigheid. Mensen die geloven zonder bewijs en meer georiënteerd op sensatie zijn. Sensatie, als basis voor het begrijpen van de werkelijkheid. Politici en de media begrijpen dit en richten zich met hun retoriek meer op dit soort gemakkelijk beïnvloedbare mensen. Cruciaal hierbij is, dat identificatie een wapen is om mensen mee te krijgen in een bepaald gedachtengoed. Zolang mensen het gevoel hebben dat de berichtgeving van de media hun eigen groep niet schaadt, hebben ze er geen belang bij om zaken kritisch te bekijken of te veranderen.

Welke mensen zijn er minder gevoelig voor?

Mensen die nadenken, intelligent, en onderzoekend zijn. Dit soort mensen probeert de mensen die gevoelig zijn voor manipulatie wel te prikkelen tot kritisch denken, maar dat is erg moeilijk. Het mentaal bevrijden van mensen die jarenlang door de media beïnvloed zijn is een moeilijke opgave. Ook voor mensen die bekend staan als intelligent en zeker als ze bij de groep horen die geen schade denkt te ondervinden van de manier van berichtgeving uit de media.

Kansen ‘nieuwe’ media

Nog niet zo lang geleden hadden veel mensen de verwachting dat de mainstream media de agenda, onderwerpen en de inhoud van die onderwerpen bepaalden. Mensen richten zich ook nu nog op wat de media hun voorschotelt, waarbij de media er niet voor terugdeinst om burgers vals te beïnvloeden en ze klaar te stomen, om op een door hun bepaalde manier naar zaken te kijken. Daarnaast worden burgers bijna gedwongen om bepaalde zaken te negeren en bepaalde zaken juist niet te negeren.

Het is bijvoorbeeld opvallend hoe idioten (of mensen die zich idioot voordoen) van bepaalde groepen veel podia en aandacht krijgen die de jeugd negatief kunnen beïnvloeden en niets aan het welzijn, de eigenwaarde en de welvaart van die groepen als geheel te bieden hebben. ‘Brainwashing en social engineering’?

De mainstream media heeft moeite met massale emancipatie van bepaalde groepen. Een constante stroom van positieve berichten van nieuwe media en andere groepen dan de dominante, over economische, intellectuele, sociale en gezondheid empowerment is bijna een oorlogsverklaring aan de mainstream media. Terwijl het alleen maar het welzijn, de welvaart en het zelfbeeld van die groepen dient en niets te maken heeft met het ondermijnen van anderen. Het vergroten of consolideren van zelfliefde, welzijn, eigenwaarde en zelfbeeld staat niet gelijk aan het aanvallen of ondermijnen van anderen. Dit schijnen veel mensen uit de dominante cultuur of groep niet te begrijpen. Of begrijpen ze het wel en zegt het meer over hun manier van kijken naar zaken en is het tegenwerken van massale emancipatie van bepaalde groepen een doel?

Burgers hadden vroeger geen alternatieven. Dit veranderde in rap tempo toen social media kwam. Er is een steeds groter wordende groep van alternatieve media die een ander beeld van de werkelijkheid brengen, algemeen gangbare ideeën ter discussie stellen en burgers stimuleren om dieper na te denken over wat ze voorgeschoteld krijgen.

Nieuwe Nederlanders zouden ervoor moeten zorgen dat ze controle hebben over berichtgeving. Nieuwe Nederlanders zouden op een positieve manier moeten berichten over hun kennis, economie, intellect, politiek en eigenlijk alle gebieden van menselijke activiteit. Gelukkig wordt de groep die dit ziet steeds groter.

Keys, redacteur NDN

Deel onze post!

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on reddit
admin

admin

Leave a Reply

Recente Video's