Mansa Musa

Toen regisseur Ryan Coogler in 2016 bekendmaakte dat hij graag een film wilde maken over Mansa Musa, de invloedrijke koning van Mali en de rijkste persoon op aarde, waren velen opgetogen, maar dit moet nog gebeuren.

Mansa Musa regeerde in het begin van de 13e eeuw over het Malinese rijk van West-Afrika en verdiende zijn fortuin door Mali’s aanbod van goud, zout en ivoor aan het grootste deel van de wereld in die tijd. Naar schatting was hij in huidige valuta 400 miljard dollar waard, wat hem de rijkste man op aarde maakte.

In 1324 werd hij de eerste moslimheerser die de vierduizend kilometer lange bedevaart maakte, waarbij hij regeringsleiders uit het Midden-Oosten en Europa ontmoette en Mali op de spreekwoordelijke wereld kaart plaatste.

Hij bracht geleerden terug van zijn bedevaart om het islamitische onderwijs te verbeteren en bouwde vele moskeeën, die er tot nu toe staan.

Hij speelde ook een grote rol in de ontwikkeling van Timboektoe en zijn beroemde universiteit, ‘ de Universiteit van Timboektoe’ , die sindsdien een belangrijke lerende instelling voor Afrika en de rest van de wereld is geweest.

 

Koning Behanzin

Hij was tot eind achttiende eeuw de machtigste koning onder de West-Afrikaanse koningen. Ook wel aangeduid als “The King Shark”, regeerde de 11e koning van Dahomey met ijzeren hand en verzette hij zich tegen de Europese interventie in zijn land.

Hij deed dit met een sterk leger waaronder vijfduizend vrouwelijke strijders die bekend staan als de Dahomey Amazones. In 1890 versloeg Behanzin een Franse expeditie en liet hij Frankrijk betalen voor het gebruik van de Cotonou-poort.

Nadat zijn vader in 1868 een ongeldig verdrag met Frankrijk had afgesloten brak de oorlog weer uit. Hij werd echter in 1894 verslagen door A.A. Dodds, een Senegalese mulat, die hem bevocht met krachtige Franse strijdkrachten. Behanzin werd verbannen naar Martinique, en stierf in 1906 in Algerije. Zijn lichaam werd in 1928 naar Dahomey verplaatst.

Volgens de legende betekende een knik van zijn hoofd tijdens zijn heerschappij leven of dood voor zijn onderdanen en slechts enkelen mochten hem normale dagelijkse dingen zien doen.

 

Koning Moshoeshoe

Moshoeshoe, die bekend stond als de grondlegger van de Basotho-natie, was een wijze koning die vaak gedurfde vee-invallen uitvoerde en goed was in diplomatie, waardoor hij door goede onderhandelingsvaardigheden conflicten vermeed. 

In de jaren rond 1820 regeerde hij over meer dan 25 000 mensen in zijn bergfort, Butha Buthe.

Tijdens de Lifaqane-oorlogen begonnen Moshoeshoe en zijn mensen in 1824 aan een uitdagende negendaagse reis van Menkhoaneng naar Thaba-Bosiu. Thaba-Bosiu was (vertaald ‘berg in de nacht’), volgens lokaal volksgeloof, een hoge berg die verhief tijdens de nacht en de vorm van een hoge vesting aannam. Dit bood een verdediging voor de mensen tijdens verschillende oorlogen.

Hoewel Thaba Bosiu verschillende keren werd aangevallen tijdens het bewind van Moshoeshoe, werd het nooit veroverd. De geschiedenis zegt dat op deze berg Moshoeshoe zijn leiderschapskwaliteiten vertoonde. Zijn gevolg breidde zich uit naar andere Afrikaanse volken, aangetrokken door de bescherming die hij kon bieden.

Tegen het einde van de 19e eeuw had Moshoeshoe Lesotho opgericht en werd hij “Morena o Moholo oa Basotho” of de Grote Koning of Chef van de Basotho genoemd.

 

Koningin Amanirenas

Beschreven als de eenogige koningin die Rome zwaar bevocht, was Amanirenas een van de grootste koningin-moeders die regeerde over het Meroitic koninkrijk van Kush in Noordoost-Afrika. Ze leidde het Ethiopische leger in 332 voor Christus en zou grote militaire commandovaardigheden hebben gehad. Hierdoor kon ze één van de sterkste vrouwelijke militaire tactici aller tijden worden.

Ze was de vrouw van koning Teriteqas en na zijn dood nam ze de troon over. In geschiedschrijving is niet veel over haar man te vinden. Het enige dat bekend is, is dat hij stierf, kort na de Meroitic-oorlog tegen het Romeinse Rijk.

Amanirenas werd beroemd door het leiden van haar legers tegen de Romeinen in een oorlog van vijf jaar die resulteerde in een zeer gunstig verdrag voor haar volk. Ze zei echter dat ze in die strijd één oog had verloren.

 

Koning Ramses II en koningin Nefertari

Ramses II was een van de machtigste heersers van het oude Egypte. Hij regeerde gedurende ongeveer 66 jaar in de 12e eeuw voor Christus. 

Archeologische vindplaatsen in het hedendaagse Egypte, Soedan en Palestina bevatten paleizen, monumenten, tempels en heiligdommen die ter ere van hem werden gebouwd.

De geschiedenis zegt dat Ramses, die in zijn late tienerjaren de troon besteeg, talloze militaire expedities naar de Levant leidde, evenals andere expedities naar het zuiden naar Nubië.

Koningin Nefertari was toen de Nubische koningin die later met Ramses II trouwde. Er wordt gezegd dat het huwelijk een politieke zet zou zijn die een machtsverdeling tussen twee leiders moest bewerkstelligen, maar dit huwelijk groeide uit tot een van de grootste koninklijke liefdesaffaires in de geschiedenis.

Men gelooft dat haar huwelijk met Ramesses II een einde heeft gemaakt aan de meer dan honderd jaar durende oorlog tussen Egypte en Nubië. Tot nu toe staat er een monument ter ere van koningin Nefertari.

 

Sunni Ali

Sunni Ali, in de volksmond Ali Ber, of ‘Ali the Great’, was een West-Afrikaanse vorst die Songhai (een klein gebied in de vallei van de Boven-Niger) regeerde van 1464 tot 1492.

Het Songhai-volk wilde, hoewel het de overheersing van het rijk van Mali wist te ontlopen, meer gebieden en andere voordelen verwerven. Dat is waar Sunni om de hoek kwam. In 1469 bereikte hij met zijn leger, gemaakt van een grondleger en een marine, zijn eerste grote verovering. Hij kreeg toen namelijk de controle over de rijke stad Timboektoe. Deze stad gaf Sunni meer middelen om zijn verhuizing voort te zetten om andere uitgestrekte gebieden te verwerven.

In 1475 kreeg hij de stad Djenne, na zijn politieke huwelijk met de koningin van Dienna, in zijn handen. Historici zeggen dat de val van Djenne plaats maakte voor de start van de keizerlijke nalatenschap van de Songhai-bevolking.

Deel onze post!

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on reddit

Een aantal Afrikaanse Koningen en Koninginnen

admin

admin

Leave a Reply

Recente Video's